درباره شرکت بیرلیک ایران
بیرلیک ایران تامین کننده و تولید کننده کلیشه های دیجیتال و آنالوگ چاپ فلکسو با استانداردهای بین المللی در ایران تحت لیسانس شرکت بیرلیک ترکیه از سال 97 در ایران مشغول به فعالیت میباشد.

مزایای کار در شرکت بیرلیک ایران
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت بیرلیک ایران