شرکت ایستانواوران نیرو

لوگو شرکت ایستانواوران نیرو

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

آبیک قزوین

ساعت کاری:

۸تا۱۷

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

تولیدی تابلو برق های فشار ضعیف و متوسط

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
387 روز در فکروکار

ایستانواوران نیرو در یک نگاه

ایستانواوران نیرو در یک نگاه

ایستانواوران نیرو

مکان:

آبیک قزوین

ساعت کاری:

۸تا۱۷

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت ایستانواوران نیرو

شرکت شرکت ایستانواوران نیرو

کارگر ساده جهت خط تولید

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت ایستانواوران نیرو

مهندس شیمی جهت کنترل کیفیت خط رنگ

(تمام وقت)
شهر تهران