شرکت شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا

لوگو شرکت شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا
http://hamgamkoosha.ir

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8:30 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

در همگام کوشا یک تیم متخصص، مجرب ، تحصیل کرده ، مشتاق و با انگیزه با روحیه کار تیمی دور هم جمع شده اند که با توکل به پروردگار در کنار یکدیگر و شما عزیزان بتوانیم برای جامعه مفید باشیم.

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
380 روز در فکروکار

شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا در یک نگاه

شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا در یک نگاه

شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8:30 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا

شرکت شرکت شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا

کارمند تولید محتوا

(تمام وقت)
شهر كرج