درباره شرکت پرورش ماهی صفا
مجموعه پرورش ماهی صفا تولید انواع ماهیان زینتی

مزایای کار در شرکت پرورش ماهی صفا
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت پرورش ماهی صفا