شرکت پرورش ماهی صفا

لوگو شرکت پرورش ماهی صفا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

چهار باغ

ساعت کاری:

8-18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مجموعه پرورش ماهی صفا تولید انواع ماهیان زینتی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
385 روز در فکروکار

پرورش ماهی صفا در یک نگاه

پرورش ماهی صفا در یک نگاه

پرورش ماهی صفا

مکان:

چهار باغ

ساعت کاری:

8-18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت پرورش ماهی صفا

شرکت شرکت پرورش ماهی صفا

کارگر سالن پرورش ماهی

(تمام وقت)
شهر كرج