شرکت پخش و توزیع اکسین دارو وشت

لوگو شرکت پخش و توزیع اکسین دارو وشت

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

متعهد به حقوق پرسنل

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
375 روز در فکروکار

پخش و توزیع اکسین دارو وشت در یک نگاه

پخش و توزیع اکسین دارو وشت در یک نگاه

پخش و توزیع اکسین دارو وشت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت پخش و توزیع اکسین دارو وشت

شرکت شرکت پخش و توزیع اکسین دارو وشت

ویزیتور

(تمام وقت)
شهر كرج