شرکت فناوران دارویی پارسیان

لوگو شرکت فناوران دارویی پارسیان
www.Parsian-Pharma.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

شنبه تا 4 شنبه 7:30 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت فن آوران داوری رشد پارسیان در سال 1387 با هدف رفع نیاز بازار داخلی به داروهای با تکنولوژی بالا و داروهای انکولوژی و همچنین بررسی نیاز صنعت دارویی کشور به ماده موثره دارو برای تولید محصول نهایی فعالیت خود را آغاز نمود.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
367 روز در فکروکار

فناوران دارویی پارسیان در یک نگاه

فناوران دارویی پارسیان در یک نگاه

فناوران دارویی پارسیان

مکان:

کرج

ساعت کاری:

شنبه تا 4 شنبه 7:30 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت فناوران دارویی پارسیان

شرکت شرکت فناوران دارویی پارسیان

مسئول آزمایشگاه کنترل کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج