شرکت شرکت فرسیمانوین

لوگو شرکت شرکت فرسیمانوین

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

07:30 الی 16:45

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت صنایع غذایی تولید کننده انواع سس ها و کنسرو

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
359 روز در فکروکار

شرکت فرسیمانوین در یک نگاه

شرکت فرسیمانوین در یک نگاه

شرکت فرسیمانوین

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

07:30 الی 16:45

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت شرکت فرسیمانوین

شرکت شرکت شرکت فرسیمانوین

کارشناس برق

(تمام وقت)
شهر كرج