شرکت hooman

لوگو شرکت hooman

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

شرکت خصوصی با حداقل حقوق وزارت کار

مزایا

مزایا:

352 روز در فکروکار

hooman در یک نگاه

hooman در یک نگاه

hooman

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت hooman

شرکت شرکت hooman

انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج