شرکت آب ثمین

لوگو شرکت آب ثمین
absamin.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

8 - 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

این شرکت در سال 1385 به ثبت رسیده که تولید کننده تصفیه آب و فاضلاب می باشد

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
339 روز در فکروکار

آب ثمین در یک نگاه

آب ثمین در یک نگاه

آب ثمین

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

8 - 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت آب ثمین