شرکت سازه پویش (گروه عظام)

لوگو شرکت سازه پویش (گروه عظام)
www.sazehpouyesh.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

7:30 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

شرکت سازه پویش در فضایی به وسعت 5676 متر مربع و در سال 1375 تاسیس گردید . از محصولات اصلی این کارخانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد. قطعات الکترونیک خودرو ، سیستم های امنیتی خودرو ، قطعات مولتی مدیا ، قطعات مکاترونیک

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
942 روز در فکروکار

سازه پویش (گروه عظام) در یک نگاه

سازه پویش (گروه عظام) در یک نگاه

سازه پویش (گروه عظام)

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

7:30 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مشاغل شرکت سازه پویش (گروه عظام)

شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

کارشناس اداری مسلط به همکاران سیستم

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

کارگر خدمات

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

اپراتور تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

کارشناس فنی برق یا مکانیک

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

کارشناس امور کارکنان

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

کارگر انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

کارشناس بازرگانی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

کارشناس IT

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

اپراتور انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

کارگر انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سازه پویش (گروه عظام)

بازرس کنترل کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج