درباره شرکت پیشران عرصه صنعت جهان
شرکت پیشران عرصه صنعت جهان با 15 درخشان و بزرگ ترین شرکت خدمات صنعتی در کشور با استفاده از کادری مجرب در 21 حوزه خدمات صنعتی در حال فعالیت می باشد ,2سال کارآفرین برتر کشور ,دارای گرید 1 مشاوره از سازمان اداری و استخدامی ,دارای گرید 3 بهره وری و مفتخر اجرای بیش از 3000 پروژ مشاوره در کل کشور و ...

مزایای کار در شرکت پیشران عرصه صنعت جهان
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت پیشران عرصه صنعت جهان