نوچین طعم تک بانوی آفتاب

نوچین طعم تک بانوی آفتاب

مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت:
تعداد افراد تعداد افراد:
وب‌سایت وب‌سایت: -
663 روز در فکروکار

مزایای نوچین طعم تک بانوی آفتاب

 • خدمات بیمه تکمیلی
  سالن غذاخوری
  سرویس رفت و آمد
  ساعت کاری منعطف
  برگزاری جشن ها
  وام و تسهیلات
  دارای سالن باشگاه
  داری اتاق بازی
  خدمات بیمه تکمیلی
  داری اتاق بازی
  تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان

  تماس با نوچین طعم تک بانوی آفتاب

  وب‌سایت:

  -

  شهر:

  آدرس: