شرکت spo

لوگو شرکت spo

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

9 تا 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت در زمینه رستوران فعالیت میکند محل فعالیت پالادیوم واقع در زعفرانیه

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
293 روز در فکروکار

spo در یک نگاه

spo در یک نگاه

spo

مکان:

تهران

ساعت کاری:

9 تا 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت spo