درباره شرکت spo
شرکت در زمینه رستوران فعالیت میکند محل فعالیت پالادیوم واقع در زعفرانیه

مزایای کار در شرکت spo
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت spo