درباره شرکت سام پلاست
تولید لوازم و قطعات لوازم خانگی بیش از چند دهه فعالیت واردات و صادرات لوازم

مزایای کار در شرکت سام پلاست
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت سام پلاست