شرکت رها چوب اسیا

لوگو شرکت رها چوب اسیا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

8_5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

به یک خانم حسابدار مسلط به نرم افزار هلو ورد و اکسل با حقوق مزایا و بیمه

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
277 روز در فکروکار

رها چوب اسیا در یک نگاه

رها چوب اسیا در یک نگاه

رها چوب اسیا

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

8_5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت رها چوب اسیا