شرکت پاد الوان پاک

لوگو شرکت پاد الوان پاک
www.padalvanpack.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
936 روز در فکروکار

پاد الوان پاک در یک نگاه

پاد الوان پاک در یک نگاه

پاد الوان پاک

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت پاد الوان پاک

شرکت شرکت پاد الوان پاک

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پاد الوان پاک

گرافیست و طراح (چاپ و بسته بندی)

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پاد الوان پاک

کارشناس حسابداری مالی (تهران)

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پاد الوان پاک

کاردان تاسیسات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پاد الوان پاک

کارشناس حسابدار صنعتی ( بهای تمام شده )

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پاد الوان پاک

کارشناس تضمین کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج