شرکت بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

لوگو شرکت بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 پنجشنبه ها :8 الی12

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت تولیدی و صنعتی

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
281 روز در فکروکار

بهینه گستر فراتاب (کاتیا) در یک نگاه

بهینه گستر فراتاب (کاتیا) در یک نگاه

بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

مکان:

کرج

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 پنجشنبه ها :8 الی12

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

شرکت شرکت بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

بازاریاب

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

حسابدار آقا

(تمام وقت)
شهر كرج