شرکت شرکت بین المللی تایید

لوگو شرکت شرکت بین المللی تایید
www.taeedint.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8-16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت بازرسی فنی و بازرسی کالا هستیم و خدمات مشاوره ای در زمینه های کنترل کیفی ارائه میدهیم.در بحث بازرسی کالا تطبیق محصول با سند یا فاکتور ارائه شده به کارفرما بررسی خواهد شد

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
273 روز در فکروکار

شرکت بین المللی تایید در یک نگاه

شرکت بین المللی تایید در یک نگاه

شرکت بین المللی تایید

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8-16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت شرکت بین المللی تایید

شرکت شرکت شرکت بین المللی تایید

کارشناس بازرگانی

(تمام وقت)
شهر تهران