شرکت سازمان نگرش پیامک

لوگو شرکت سازمان نگرش پیامک

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

۹ تا ۱۷:۳۰

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

فروش نرم افزار های تبلیغاتی تحت وب

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
278 روز در فکروکار

سازمان نگرش پیامک در یک نگاه

سازمان نگرش پیامک در یک نگاه

سازمان نگرش پیامک

مکان:

تهران

ساعت کاری:

۹ تا ۱۷:۳۰

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت سازمان نگرش پیامک