درباره شرکت آرسام کار تهران
این شرکت در راستای ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی برای مرغداری ها و همینطور سیلو های کارخانه های آرد فعالیت دارد .

مزایای کار در شرکت آرسام کار تهران
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت آرسام کار تهران