شرکت آرسام کار تهران

لوگو شرکت آرسام کار تهران

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

7.15 صبح الی 16.45

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

این شرکت در راستای ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی برای مرغداری ها و همینطور سیلو های کارخانه های آرد فعالیت دارد .

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
266 روز در فکروکار

آرسام کار تهران در یک نگاه

آرسام کار تهران در یک نگاه

آرسام کار تهران

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

7.15 صبح الی 16.45

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت آرسام کار تهران

شرکت شرکت آرسام کار تهران

برقکار

(تمام وقت)
شهر كرج