شرکت فراکلون

لوگو شرکت فراکلون

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

هشتگرد

ساعت کاری:

07:30 الی 16:30

نوع:

نیمه دولتی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت فعال در زمینه تولید قطعات خودرو می باشد

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
239 روز در فکروکار

فراکلون در یک نگاه

فراکلون در یک نگاه

فراکلون

مکان:

هشتگرد

ساعت کاری:

07:30 الی 16:30

نوع:

نیمه دولتی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت فراکلون

شرکت شرکت فراکلون

کارشناس طرح و برنامه

(تمام وقت)
شهر ساوجبلاق
شرکت شرکت فراکلون

کارشناس فناوری اطلاعات

(تمام وقت)
شهر ساوجبلاق
شرکت شرکت فراکلون

کارشناس بهداشت حرفه ای

(تمام وقت)
شهر كرج