درباره شرکت فراکلون
شرکت فعال در زمینه تولید قطعات خودرو می باشد

مزایای کار در شرکت فراکلون
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت فراکلون