شرکت babdad

لوگو شرکت babdad
babdad.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8 صبح الی 5 عصر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت بابدا از سال 1381 در زمینه مهندسی و اجرای نماهای مدرن و تولید در و پنجره فعالیت دارد.

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
235 روز در فکروکار

babdad در یک نگاه

babdad در یک نگاه

babdad

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8 صبح الی 5 عصر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت babdad

شرکت شرکت babdad

کارمند فنی و اداری

(تمام وقت)
شهر كرج