شرکت کارخانه صنعتی در اشتهارد

لوگو شرکت کارخانه صنعتی در اشتهارد

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

تمام وقت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید کننده لوله های پلی اتیلن

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
239 روز در فکروکار

کارخانه صنعتی در اشتهارد در یک نگاه

کارخانه صنعتی در اشتهارد در یک نگاه

کارخانه صنعتی در اشتهارد

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

تمام وقت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت کارخانه صنعتی در اشتهارد

شرکت شرکت کارخانه صنعتی در اشتهارد

کارگر ساده انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کارخانه صنعتی در اشتهارد

کارگر تولید

(تمام وقت)
شهر البرز
شرکت شرکت کارخانه صنعتی در اشتهارد

اپراتور تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کارخانه صنعتی در اشتهارد

کارشناس بهداشت و محیط زیست

(پاره وقت)
شهر كرج