درباره شرکت کارخانه صنعتی در اشتهارد
تولید کننده لوله های پلی اتیلن

مزایای کار در شرکت کارخانه صنعتی در اشتهارد
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت کارخانه صنعتی در اشتهارد