شرکت اطلس فیلم

لوگو شرکت اطلس فیلم

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

عادی 8 تا 17 شیفتی 8 تا 20 به صورت 12 ساعت کار و 24 ساعت استراحت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

کارخانه اطلس فیلم تولید کننده فیلم های صنعتی B.O.P.P ( بسته بندی صنایع غذایی ) از مجموعه کارخانجات بیاضیان

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
919 روز در فکروکار

اطلس فیلم در یک نگاه

اطلس فیلم در یک نگاه

اطلس فیلم

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

عادی 8 تا 17 شیفتی 8 تا 20 به صورت 12 ساعت کار و 24 ساعت استراحت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت اطلس فیلم

شرکت شرکت اطلس فیلم

تکنسین تاسیسات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت اطلس فیلم

کارشناس انبار

(تمام وقت)
شهر كرج