شرکت شرکت تراز محاسب فرتاک البرز

لوگو شرکت شرکت تراز محاسب فرتاک البرز
www.fartak-acc.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8:30 -4بعدازظهر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاور و ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری ، مالیاتی ، بیمه در کرج

مزایا

مزایا:

233 روز در فکروکار

شرکت تراز محاسب فرتاک البرز در یک نگاه

شرکت تراز محاسب فرتاک البرز در یک نگاه

شرکت تراز محاسب فرتاک البرز

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8:30 -4بعدازظهر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شرکت تراز محاسب فرتاک البرز

شرکت شرکت شرکت تراز محاسب فرتاک البرز

کمک حسابدار آقا

(پاره وقت)
شهر كرج