شرکت مانداناشیمی

لوگو شرکت مانداناشیمی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

7:15-16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

زمینه فعالیت :تولید کننده تخصصی انواع پوشش های آلی و درزگیر با کاربرد ویژه در ساخت بسته بندی فلزی مواد غذایی ، بهداشتی ، آرایشی و دارویی نوع محصولات :  پوشش های آلی در تماس مستقیم با ماده غذایی ، بهداشتی ، دارویی ، آرایشی برای بسته بندی فلزی ( پوشش های داخل )  پوشش های آلی در تماس غیر مستقیم با ماده غذایی ، بهداشتی ، دارویی ، آرایشی برای بسته بندی فلزی ( پوشش های خارج )  درزگیرها ی مورد مصرف در انواع بسته بندی فلزی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
228 روز در فکروکار

مانداناشیمی در یک نگاه

مانداناشیمی در یک نگاه

مانداناشیمی

مکان:

کرج

ساعت کاری:

7:15-16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت مانداناشیمی

شرکت شرکت مانداناشیمی

کارگر آشپزخانه در کارخانه

(تمام وقت)
شهر كرج