درباره شرکت hydrosam
اولین تعمیرگاه مجهز به دستگاه تست هیدرولیک در استان

مزایای کار در شرکت hydrosam
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت hydrosam