شرکت Elamod

لوگو شرکت Elamod

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9تا۱۹

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مزون لباس عروس لباس شب مانتو

مزایا

مزایا:

220 روز در فکروکار

Elamod در یک نگاه

Elamod در یک نگاه

Elamod

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9تا۱۹

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت Elamod

شرکت شرکت Elamod

وردست خیاط

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت Elamod

چرخکار ماهر

(تمام وقت)
شهر كرج