شرکت آرام صنعت کاغذ کردان

لوگو شرکت آرام صنعت کاغذ کردان

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده قدیم کرج

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت آرام صنعت کاغذ کردان سال تاسیس 1398. فعال در زمینه ی کوتینگ کاغذ

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
917 روز در فکروکار

آرام صنعت کاغذ کردان در یک نگاه

آرام صنعت کاغذ کردان در یک نگاه

آرام صنعت کاغذ کردان

مکان:

جاده قدیم کرج

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت آرام صنعت کاغذ کردان

شرکت شرکت آرام صنعت کاغذ کردان

منشی کارخانه

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرام صنعت کاغذ کردان

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرام صنعت کاغذ کردان

منشی کارخانه

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرام صنعت کاغذ کردان

سرپرست تولید خانم

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرام صنعت کاغذ کردان

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرام صنعت کاغذ کردان

نیروی تولید خانم

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرام صنعت کاغذ کردان

نیروی تولید آقا

(تمام وقت)
شهر كرج