شرکت آرمه گیتی آسیا

لوگو شرکت آرمه گیتی آسیا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

كرج

ساعت کاری:

8-19

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید باتری خودرو

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
218 روز در فکروکار

آرمه گیتی آسیا در یک نگاه

آرمه گیتی آسیا در یک نگاه

آرمه گیتی آسیا

مکان:

كرج

ساعت کاری:

8-19

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت آرمه گیتی آسیا

شرکت شرکت آرمه گیتی آسیا

بازرس کنترل کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج