شرکت آی بوک

لوگو شرکت آی بوک

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

9 - 19

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

سه سال فعالیت در زمینه آموزش

مزایا

مزایا:

208 روز در فکروکار

آی بوک در یک نگاه

آی بوک در یک نگاه

آی بوک

مکان:

تهران

ساعت کاری:

9 - 19

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت آی بوک

شرکت شرکت آی بوک

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر تهران