درباره شرکت شرکت البرز آلومینیوم تکنیک
شرکت تولید در‌و پنجره آلومنیومی تحت برندbendidni و global aluminium

مزایای کار در شرکت شرکت البرز آلومینیوم تکنیک
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت شرکت البرز آلومینیوم تکنیک