درباره شرکت هوا فشرده اطلس کاران
شرکت اطلس کاران یک شرکت فنی مهندسی بوده که درزمینه هوای فشرده (کمپرسور هوا) از سال 1386 فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرده و در حال حاضر در زمینه تولید درایرهای صنعتی و تعمیرات و اورهال کمپرسورهای صنعتی فعالیت دارد.

مزایای کار در شرکت هوا فشرده اطلس کاران
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت هوا فشرده اطلس کاران