شرکت جمیله کرمی

لوگو شرکت جمیله کرمی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

كرج

ساعت کاری:

۹تا۲۱

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

تجهیزات تو کار آشپزخانه گاز سینک فر و هود

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
197 روز در فکروکار

جمیله کرمی در یک نگاه

جمیله کرمی در یک نگاه

جمیله کرمی

مکان:

كرج

ساعت کاری:

۹تا۲۱

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت جمیله کرمی