شرکت اورازان

لوگو شرکت اورازان

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

كرج

ساعت کاری:

8:00 الی 17:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید مواد غذایی واقع در کرج و دارای دفتر مرکزی در تهران

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
180 روز در فکروکار

اورازان در یک نگاه

اورازان در یک نگاه

اورازان

مکان:

كرج

ساعت کاری:

8:00 الی 17:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت اورازان

شرکت شرکت اورازان

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج