شرکت شرکت مهندسی کاربند

لوگو شرکت شرکت مهندسی کاربند

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

كرج

ساعت کاری:

8الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مهندس مکانیک طراحی و ساخت.نصب و راه اندازی خطوط لوله پروفیل وخطوط کویل به محصول و سایر تجهیزات صنعتی

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
172 روز در فکروکار

شرکت مهندسی کاربند در یک نگاه

شرکت مهندسی کاربند در یک نگاه

شرکت مهندسی کاربند

مکان:

كرج

ساعت کاری:

8الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شرکت مهندسی کاربند