شرکت فضایلی

لوگو شرکت فضایلی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

آذرشهر

ساعت کاری:

2

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

طظز شسیشی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
171 روز در فکروکار

فضایلی در یک نگاه

فضایلی در یک نگاه

فضایلی

مکان:

آذرشهر

ساعت کاری:

2

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت فضایلی