الوند
الوند مالی و سرمایه گذاری

مالي سرمايه گذاري

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت:
476 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن غذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

52 سال پیش

الوند الوند
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

آدرس:

مرزداران خ ابراهيمي