شرکت کیمیاور

لوگو شرکت کیمیاور
www.kimiavar.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

8 ال 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت کیمیاور تولید کننده کیسه فریزر و کیسه زباله با برند عقاب در سال تاسیس 1368 گردید.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
912 روز در فکروکار

کیمیاور در یک نگاه

کیمیاور در یک نگاه

کیمیاور

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

8 ال 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت کیمیاور

شرکت شرکت کیمیاور

کارشناس حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج