درباره شرکت پایا روان کاران البرز
سال تاسیس 1397- تولید گریس و روغن صنعتی-

مزایای کار در شرکت پایا روان کاران البرز
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت پایا روان کاران البرز