شرکت پایا روان کاران البرز

لوگو شرکت پایا روان کاران البرز

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 تا 5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

سال تاسیس 1397- تولید گریس و روغن صنعتی-

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
907 روز در فکروکار

پایا روان کاران البرز در یک نگاه

پایا روان کاران البرز در یک نگاه

پایا روان کاران البرز

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 تا 5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت پایا روان کاران البرز

شرکت شرکت پایا روان کاران البرز

حسابدار و کارمند ثبت امور انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پایا روان کاران البرز

کارشناس شیمی

(تمام وقت)
شهر كرج