شرکت مجتمع سنیک

لوگو شرکت مجتمع سنیک
www.senikcc.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مجتمع فرهنگی تجاری سنیک در سال 95 با رویکرد ایجاد فضای تجاری و حمایت از فعالیت های فرهنگی بنا شد. سیاست مجتمع بر اساس همکاری با برند های معتبر و سازمانی تدوین شده و تا این لحظه بهترین برند های مستقر در ایران را جذب متجمع کرده ایم و با هدف ایجاد فضاهای متفاوت به مسیر خود ادامه میدهیم. باشد که بتوانیم با کمک همکاران متخصص و با مهارت در آینده این مسیر را به بهترین نحو ممکن طی بکنیم.

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
1002 روز در فکروکار

مجتمع سنیک در یک نگاه

مجتمع سنیک در یک نگاه

مجتمع سنیک

مکان:

کرج

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت مجتمع سنیک

شرکت شرکت مجتمع سنیک

کارمند کنترل ورودی پارکینگ

(پاره وقت)
شهر كرج