درباره شرکت

مجتمع فرهنگی تجاری سنیک در سال 95 با رویکرد ایجاد فضای تجاری و حمایت از فعالیت های فرهنگی بنا شد. سیاست مجتمع بر اساس همکاری با برند های معتبر و سازمانی تدوین شده و تا این لحظه بهترین برند های مستقر در ایران را جذب متجمع کرده ایم و با هدف ایجاد فضاهای متفاوت به مسیر خود ادامه میدهیم. باشد که بتوانیم با کمک همکاران متخصص و با مهارت در آینده این مسیر را به بهترین نحو ممکن طی بکنیم.

فرصت های شغلی فعال

کارمند کنترل ورودی پارکینگ

مجتمع سنیک پاره وقت

جهت کنترل ورود و خرج خودرو در پارکینگ مجتمع نیاز به کارمند مستقر در محل گیت ورودی داریم که در 2 شیف 9 تا 16 و 16 تا 22 فعالیت میکنند.


  • شهر: کرج
  • وضعیت تاهل: مهم نیست
  • سطح ارشدیت: دانشجو و کارآموز
  • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
  • جنسیت: آقا/خانم
  • سن: از 20 تا 35 سال
  • حقوق: توافقی
  • سابقه کاری: تا دو سال
  • حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم