شرکت کارتن خورشید البرز

لوگو شرکت کارتن خورشید البرز
www.sunpack.ir

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت کارتن سازی خورشید البرز برند سان پک

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
1000 روز در فکروکار

کارتن خورشید البرز در یک نگاه

کارتن خورشید البرز در یک نگاه

کارتن خورشید البرز

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت کارتن خورشید البرز

شرکت شرکت کارتن خورشید البرز

کارگر ساده

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کارتن خورشید البرز

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کارتن خورشید البرز

منشی واحد فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کارتن خورشید البرز

حسابدار خزانه

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کارتن خورشید البرز

حسابدار خزانه

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کارتن خورشید البرز

مدیر منابع انسانی و کارگزینی

(تمام وقت)
شهر كرج