شرکت پوته

لوگو شرکت پوته

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ساعت کاری:

8صبح تا 6 بعد از ظهر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

سال تاسیس 1396 نوع فعالیت تولید پوشاک مردانه.

مزایا

مزایا:

872 روز در فکروکار

پوته در یک نگاه

پوته در یک نگاه

پوته

مکان:

ساعت کاری:

8صبح تا 6 بعد از ظهر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت پوته