شرکت سوداد

لوگو شرکت سوداد
www.soodad.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 تا 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

کارخانه سوداد بزرگترین تولید کننده دربهای ضدسرقت در خاورمیانه می باشد

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
862 روز در فکروکار

سوداد در یک نگاه

سوداد در یک نگاه

سوداد

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 تا 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت سوداد

شرکت شرکت سوداد

کارگر ساده

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سوداد

انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سوداد

جوشکار CO2

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سوداد

رنگ کار چوب

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سوداد

کارگر خط تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سوداد

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت سوداد

کارشناس برنامه ریزی تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سوداد

حسابدار صنعتی

(تمام وقت)
شهر كرج