درباره شرکت سوداد
کارخانه سوداد بزرگترین تولید کننده دربهای ضدسرقت در خاورمیانه می باشد

مزایای کار در شرکت سوداد
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت سوداد