شرکت سیمرغ درمانگر+

لوگو شرکت سیمرغ درمانگر+
www.simorghedarmangar.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9:30 الی 18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

بیش از 1000 نفر

(منشی برای داخل شرکت و نیروی مراقب (کودکیار،مادریار و ...) برای کار پرستاری) شرکت پرستاری،مراقبت و نگهداری از کودک،سالمند و بیمار در منزل و بیمارستان

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
859 روز در فکروکار

سیمرغ درمانگر+ در یک نگاه

سیمرغ درمانگر+ در یک نگاه

سیمرغ درمانگر+

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9:30 الی 18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

بیش از 1000 نفر

مشاغل شرکت سیمرغ درمانگر+