شرکت کارگزاری رسمی بیمه نکویی

لوگو شرکت کارگزاری رسمی بیمه نکویی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9 تا 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

کارگزاری رسمی بیمه حقیقی ، امکان همکاری با بیمه های متفاوت

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
854 روز در فکروکار

کارگزاری رسمی بیمه نکویی در یک نگاه

کارگزاری رسمی بیمه نکویی در یک نگاه

کارگزاری رسمی بیمه نکویی

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9 تا 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت کارگزاری رسمی بیمه نکویی

شرکت شرکت کارگزاری رسمی بیمه نکویی

همکار تبلیغات

(پاره وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کارگزاری رسمی بیمه نکویی

بازاریاب آشنا با بیمه

(پاره وقت)
شهر كرج