شرکت سازند

لوگو شرکت سازند

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

شهرک صنعتی کوثر

ساعت کاری:

8تا 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

از سال 74 تا کنون فعالیت دارد و برند شرکت مهندسی سازند معرف دیزل ژنراتور و تابلو برق می باشد.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
852 روز در فکروکار

سازند در یک نگاه

سازند در یک نگاه

سازند

مکان:

شهرک صنعتی کوثر

ساعت کاری:

8تا 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت سازند

شرکت شرکت سازند

کارشناس برق صنعتی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت سازند

کارشناس فروش تابلو برق

(تمام وقت)
شهر كرج