شرکت کشت و صنعت میش

لوگو شرکت کشت و صنعت میش

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

7:30 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید کننده محصولات لبنی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
846 روز در فکروکار

کشت و صنعت میش در یک نگاه

کشت و صنعت میش در یک نگاه

کشت و صنعت میش

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

7:30 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت کشت و صنعت میش