درباره شرکت کشت و صنعت میش
تولید کننده محصولات لبنی

مزایای کار در شرکت کشت و صنعت میش
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت کشت و صنعت میش