شرکت پرساتک

لوگو شرکت پرساتک
www.porsatech.ir

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

یک شرکت معتبر در زمینه اجرای پروژه های شبکه های داخلی و دیتا سنتر و سیستم های حفاظتی

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
842 روز در فکروکار

پرساتک در یک نگاه

پرساتک در یک نگاه

پرساتک

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت پرساتک